Menu

Wykorzystujemy crowdsourcing łącząc marki z twórcami

Największa w Polsce agencja crowdsourcingowa. Aktywnie włączamy twórców i konsumentów w proces współtworzenia produktów, komunikacji i wymyślania nowych idei dla marek.

Co robimy?

Korzystając z crowdsourcingu umożliwiamy markom współtworzenie ze społecznością. Uruchamiamy tkwiący w społeczności potencjał innowacji i kreatywności. Łączymy najbardziej kreatywnych i inspirujących ludzi w określonym celu. Angażujący content video stworzony przez konsumentów, kształtowanie przestrzeni miasta przy udziale mieszkańców, czy zbieranie osobistych historii ludzi z całego świata - w tym się specjalizujemy.

9440 filmów dla topowych marek

400 pracowników zaangażowanych w zmianę wewnątrz organizacji

4 537 pomysłów na zmianę Warszawy

1 257 400 zł wypłaconych nagród

2 283 historii z całego świata

Produkty

Społeczność Kreatywna

Społeczność kreatywna realizująca produkcje filmowe, tworząca scenariusze i grafikę. Wysoko angażujące konsumentów treści o potencjale wiralowym.

Czytaj więcej

Platforma Pomysłów dla Konsumentów

Dedykowane społeczności, które współtworzą nowe produkty, strategie komunikacji i integrują się wokół marki.

Czytaj więcej

Platforma Pomysłów dla Pracowników

Integracja zespołów firm, uruchamianie innowacji na wszystkich poziomach organizacji. Wyłanianie liderów wewnątrz organizacji i podnoszenie efektywności pracowników.

Czytaj więcej

Smart Cities

Angażowanie mieszkańców w współtworzenie miasta i jego rozwój. Realizowanie zadań przez społeczności lokalne.

Czytaj więcej

O MillionYou

Pierwsza i najdłużej działająca agencja crowdsourcingowa w Polsce. W oparciu o crowdsourcing tworzymy autentyczny content video, angażujemy konsumentów w niestandardowe kampanie oraz generujemy pomysły.

Poprzez współtworzenie, przejrzyste reguły współpracy i angażowanie społeczności budujemy bliskie relacje między konsumentami a markami.
Przykładowe realizacje

Do mobilnych świat należy!

Więcej

Operacja sufit

Więcej

Szlak Nadziei

Więcej

DeloitteQ22

Więcej

#Warszawa2030

Więcej

Otwarta Warszawa

Więcej

Nasze podejście

MillionYou to przede wszystkim unikalna metodologia, doświadczenie i zestaw narzędzi, który pozwala na skuteczne budowanie, aktywowanie i pobudzanie twórczej aktywności społeczności w oparciu o kilka filarów.

Crowdsourcing

Budowanie i angażowanie społeczności w celu współtworzenia w zdefiniowanym celu dla określonej marki.

Otwarta Innowacja

Zwiększanie potencjału na pozyskanie innowacji korzystając z zasobów wewnątrz i spoza organizacji.

Konkursy filmowe

Sięganie po kreatywny potencjał społeczności w celu stworzenia zróżnicowanego, autentycznego i nowatorskiego contentu video.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz naszą prezentację, zobacz organizowane przez nas warsztaty albo po prostu umów się z nami na kawę!

PDFKONTAKT